Kreslení pravou mozkovou hemisférou


O metodě


Kniha o metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou byla poprvé vydána roku 1979 autorkou Betty Edwards. V nedávné době vyšla i českém jazyce pod názvem „ Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou“. Jejímu vzniku předcházela zkušenost autorky s vyučováním kreslení. Uvědomila si, že přes vlastní snahu i snahu studentů, je velmi obtížné naučit někoho zaznamenat kresbou to, co vidí před sebou.


Na rozdíl od kolegů se nespokojila s vysvětlením, že někdo talent má a někdo ne. Zaráželo ji, že pokud u studenta dojde ke zlepšení, je to téměř ze dne na den a on není schopen tuto změnu popsat slovy.


To ji přivedlo k nápadu pokusit se sledovat sama sebe při kreslení a popsat slovně jednotlivé úkony. Všimla si, že nejde současně kreslit a mluvit, že když kreslí, nevnímá čas apod.


Jako většinu činností, které vykonáváme, i tuto řídí mozek. Proto obrátila svou pozornost právě na něj.


Zde se tedy dostáváme k vysvětlení PROČ Kreslení pravou mozkovou hemisférou.


Mozek má 2 poloviny a každá z nich má jinou funkci. Do levé hemisféry patří například schopnosti jazykového projevu, logiky, časosledu, do pravé hemisféry patří kreativita a schopnost vnímat věci ve vztazích.


Z toho plyne, že:

  • Dovednost kreslení patří do pravé mozkové hemisféry
  • Při činnosti mozku, je vždy jen jedna jeho polovina dominantní
  • Od školní docházky začíná jasná převaha užívání levé poloviny


Cílem kurzu je pomocí souhrnu cvičení a pozorování přimět levou polovinu mozku předat dominanci té pravé mozkové hemisféře, a tím umožnit rychlé zlepšení ve výtvarném projevu.


Kurz se koná v ateliéru v centru Prahy s dobrou dostupností a s kásnou vyhlídkou na Prahu.