Zora Sládková - ZORART


Zora Sládková s frajerem

Narodila jsem se v Praze roku 1979 do téměř výtvarnické rodiny. Spojením mámy, textilní výtvarnice a otce veterinárního technika se ve mně snoubila láska k obrazům a k přírodě. Také jsem tím získala čtyři prarodiče výtvarníky, což byl jasný genetický základ.

Z dětství si pamatuji jednu babičku kreslit pastelem, u druhé převažuje vzpomínka na vůni ateliéru, ve kterém vznikaly olejomalby. Jeden dědeček byl grafik, tvořil písmo pro českou televizi. Druhý malíř na volné noze, který se časem z té volné nohy upil, a tak jsem mohla poznat už jen jeho dílo.

Tyto vzpomínky a vláčení mě, jako dítěte po výstavách nakonec předurčily směr, kterým je nutno se dát.

Malování se stalo časem jednou z primárních potřeb. Přináší mi radost z tvorby a dodává životu smysl za všech okolností. Příroda je mi nevyčerpatelným zdrojem inspirace, čím víc mi chybí v okolí, tím víc se jí snažím vytvořit v obrazech.

Moje geny ještě o kousek uhnuly a kromě obrazů, přírody a zvířat mě vždy fascinoval cirkus. Akrobacie. Proto část svého času věnuji i jí.

Obraz vnímám funkčně, jako součást interiéru, domova, nebo jiného prostředí. Stejně, jako krásný kus nábytku má schopnost prostředí zútulnit, dodat prostor pro fantazii a lidské teplo.

Největší radost mi proto dělá obraz visící v prostoru, ve kterém se zabydlí a jehož se stává součástí.

Takové představy mám ve chvíli, kdy maluji na zakázku. Komu asi bude dělat radost?

V průběhu let jsem pro zdokonalení techniky navštěvovala kurzy kreslení, např. u profesorů Jana Pacáka, Josefa Hnízdila, Kryštofa Krejči a Romana Huzdiece a s teorií umění mi bylo nápomocno studium na VOŠ Publicistiky.

Kromě volné výtvarné tvorby a zakázek se věnuji lektorství, ilustraci a vlastní literární tvorbě.

 

Doufám, že vás obrazy zaujaly a že se líbí.

V případě zájmu o zakoupení díla, nebo o tvorbu na zakázku mě kontaktujte.

Přeji hodně zážitků.

Zora Sládková

 
 
English version:
 

I was born in Prague in 1979 into almost artistic family. By conjunction of my mother being textile artist and my father veterinarian the love of pictures and nature was united in me. I also gained clear genetic disposition in four artistic grandparents.

In my childhood memories I see one grandmother drawing pastel, while the other one I remember mostly by scent of her studio, where she made her oil-paintings. One grandfather was typographic designer. Other one was a freelance painter. He was so free, that he drank himself to death, so I got to know his work only.

These memories and all that draging me through countless exhibitions predetermined the way I had to follow.

Painting slowly became my primary need, that constantly brings me not only satisfaction, but also joy, and always gives my life a meaning.

Nature is my inexhaustible source of inspiration and the more I lack it the more I try to show it in my paintings.

I have no ambition to fill galleries of gigantic proportions. Painting is for me a part of a home, that gives a warm cosy feeling and grants space for a fantasy in a same way that beautiful peace of a furniture does.

I love painting in its own place, where it belongs and which it gradually becomes a part of. I can enjoy commission work beforehand by imagining who will be pleased by it.

I was developing my art through the years by attending painting courses lead for example by profesors Jan Pacák, Josef Hnízdil, Kryštof Krejčí and Roman Huzdiec. I learned art theory on Publicism college.

 

I hope that my work will pique your interest and that you will like it.
If you are interested in buying my artwork or commission work, let me know on this site.
I wish you a great experience.

Zora Sládková