Zora Sládková - ZORART


Zora Sládková s frajerem

Narodila jsem se v Praze roku 1979 do téměř výtvarnické rodiny. Spojením mámy textilní výtvarnice a otce veterinárního technika se ve mně snoubila láska k obrazům a k přírodě. Také jsem tím získala čtyři prarodiče výtvarníky, což byl pro mě jasný genetický základ.

Z dětství si pamatuji jednu babičku kreslit pastelem a u druhé převažuje vzpomínka na vůni ateliéru, kde vznikaly olejomalby. Jeden dědeček byl grafik, tvořil písmo. Druhý malíř na volné noze se časem z té volné nohy upil, a tak jsem poznala už jen jeho dílo.

Tyto vzpomínky a vláčení mě po výstavách mi nakonec předurčily směr, kterým je nutno se dát.

Malování se časem stalo primární potřebou, která mi ale stále přináší kromě uspokojení i radost z tvorby a dodává mi smysl života za všech okolností. Příroda je mi nevyčerpatelným zdrojem inspirace, a čím víc mi chybí v okolí, tím víc se jí snažím vytvořit v obrazech.

Nemám ambice zaplnit galerie díly gigantických rozměrů. Obraz je pro mě součást domova, který stejně, jako krásný kus nábytku zútulní domov a dodá do něj prostor pro fantazii a lidské teplo.

Takže největší radost mám z obrazu visícího v prostoru, kam zapadá a jehož se časem stane součástí. Práci na zakázku si tak užívám částečně již předem při představě, koho bude obraz po dokončení těšit.

V průběhu let jsem pro zdokonalení techniky navštěvovala kurzy kreslení, např. u profesorů Jana Pacáka, Josefa Hnízdila, Kryštofa Krejči a Romana Huzdiece a s teorií umění mi bylo nápomocno studium na VOŠ Publicistiky.

V současnosti se kromě volné tvorby věnuji lektorství ve víkendových výtvarných kurzech kreslení a jsem členem Sdružení výtvarníků ČR.


Momentálně lze některá díla zakoupit přes Telent ART, nebo fotokopie s výběrem techniky tisku přes Digitální studio.

 

Doufám, že Vás obrazy zaujmou a budou se líbit.
V případě zájmu o zakoupení díla, nebo o tvorbu na zakázku mě kontaktujte na těchto stránkách.
Přeji hodně zážitků.

Zora Sládková

 
 
English version:
 

I was born in Prague in 1979 into almost artistic family. By conjunction of my mother being textile artist and my father veterinarian the love of pictures and nature was united in me. I also gained clear genetic disposition in four artistic grandparents.

In my childhood memories I see one grandmother drawing pastel, while the other one I remember mostly by scent of her studio, where she made her oil-paintings. One grandfather was typographic designer. Other one was a freelance painter. He was so free, that he drank himself to death, so I got to know his work only.

These memories and all that draging me through countless exhibitions predetermined the way I had to follow.

Painting slowly became my primary need, that constantly brings me not only satisfaction, but also joy, and always gives my life a meaning.

Nature is my inexhaustible source of inspiration and the more I lack it the more I try to show it in my paintings.

I have no ambition to fill galleries of gigantic proportions. Painting is for me a part of a home, that gives a warm cosy feeling and grants space for a fantasy in a same way that beautiful peace of a furniture does.

I love painting in its own place, where it belongs and which it gradually becomes a part of. I can enjoy commission work beforehand by imagining who will be pleased by it.

I was developing my art through the years by attending painting courses lead for example by profesors Jan Pacák, Josef Hnízdil, Kryštof Krejčí and Roman Huzdiec. I learned art theory on Publicism college.

 

I hope that my work will pique your interest and that you will like it.
If you are interested in buying my artwork or commission work, let me know on this site.
I wish you a great experience.

Zora Sládková